BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza marketingového informačního systému společnosti na trhu požární ochrany"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza marketingového informačního systému společnosti na trhu požární ochrany Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 38 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: autorem této bakalářské práce je absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Brainstorming, MIS, SW analýza

Abstrakt

V první – teoretické části se práce zabývá informacemi jako takovými a marketingovým informačním systémem. Dále seznamuje se společností HASIL a.s., která již dlouhá léta působí na trhu požární ochrany budov, a pro kterou je tato práce napsána. Cílem práce bude popsat informační toky ve firmě, analyzovat stávající marketingový informační systém společnosti a zjistit spokojenost základních skupin uživatelů tohoto systému. K tomuto účelu bude trochu netradičně použito brainstormingu. Na základě získaných výsledků dojde ke zhodnocení efektivnosti systému a prací s danými informacemi. Ve spolupráci s marketingovým oddělením firmy se v práci pokusíme navrhnout zdokonalení a opatření systému tak, aby uspokojovala informační potřeby všech uživatelů. Na závěr dojde k popisu očekávaných přínosů, které by z tohoto měly pro firmu plynout. V práci se nebudeme zabývat hardwarem ani softwarem marketingového informačního systému.

Obsah

ÚVOD 1
1 INFORMACE A MARKETING
INFORMACE JAKO ZÁKLAD FUNGOVÁNÍ
Pojetí informací
Požadavky na informace
Nejčastější omyly v informacích
Význam informací
Data vs. informace
MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)
Definování informačních potřeb
Portál a uživatelské rozhraní
Informační zdroje
Tvorba systému
Struktura MIS
HODNOCENÍ MIS
Výkonnost
Rentabilita
BRAINSTORMING JAKO ANALÝZA SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ
Zásady a postup brainstormingu
Možné problémy
2 CHARAKTERISTIKA FIRMY
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNOSTI
VÝROBA A JEJÍ PRODUKTY
ŘÍZENÍ JAKOSTI
REALIZACE OBCHODU
PERSONÁLNÍ POLITIKA
3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO MARKETINGOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ MODUL
ZÁKLADNÍ STRUKTURA MIMU
Akce
Poptávky
Cenové nabídky (CN)
Základní skupiny uživatelů
VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKLADNÍCH SKUPIN UŽIVATELŮ MIMU
Marketingový personál
Obchodní pobočky společnosti HASIL
Výkonné vedení
4 SW ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ
VÝZNAM SYSTÉMU
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Připojení
Informace o výnosnosti potenciální zakázky
Informace o zařízení k odvodu tepla a kouře
Duplicita
DALŠÍ NÁVRHY
Sledování nezískaných CN
Motivace pracovníků.
ZÁVĚR
Seznam použité literatury a zdrojů
Seznam použitých zkratek a symbolů
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce
Seznam příloh
Přílohy

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza marketingového informačního systému společnosti na trhu požární ochrany
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz