BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza investiční pobídky poskytnuté automobilce TPCA"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza investiční pobídky poskytnuté automobilce TPCA Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 30 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Martin Vaculík, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Investiční pobídky, Mezinárodní obchod, Přímé zahraniční investice

Abstrakt

Obsahem teoretické části je legislativní opora systému investičních pobídek, jejich gestor, podmínky pro čerpání investiční pobídky a nastínění argumentů kritiků celého systému. V praktické části se práce věnuje konkrétnímu uplatnění u společnosti TPCA. Především pak rozsah poskytnuté pobídky a její vliv na ekonomické a sociální podmínky ve Středočeském kraji, kterého se tato pobídka týká. Cílem práce je zanalyzovat poskytnutou pobídku se všemi jejími průvodními jevy.

Obsah

Úvod
1. Investiční pobídky v České republice
1.1. Definice pojmu „investiční pobídka“
1.2. Legislativní rámec
1.2.1. Technologická centra a centra strategických služeb
1.3. Institucionální zajištění - agentura CzechInvest
1.3.1. Co se děje s žádostí
1.4. Měření efektivnosti investičních pobídek
1.5. Kritika používání pobídek
2. Poskytnutí investiční pobídky společnost TPCA
2.1. Charakteristika TPCA
2.2. Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky
2.3. Realizace uvedených plánů
2.4. Čerpání veřejné podpory
2.5. Změna komoditní struktury vývozu
2.6. Dopad investice na zaměstnanost ve Středočeském kraji
2.6.1. Platové podmínky v TPCA
2.6.2. Trh s byty
3. Závěr
Literatura
Knižní monografie
Internetové a další použité zdroje
Seznam grafů, obrázků a tabulek
Seznam grafů
Seznam obrázků
Seznam tabulek

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce se primárně zaobírá analýzou konkrétní pobídky PZI společnosti TPCA a dopadem na region a mezinárodní obchod. Práce nezastává jednoznačný názor na poskytování pobídek a spíše přibližuje jejich obecně známý značný rozporuplný charakter, nicméně autor práce považuje za nutné politiku pobídek v ČR v rámci sílící konkurence okolních zemí využívat.
  • hodnocení od vedoucího práce:Výborně - 1
  • hodnocení od oponenta:Výborně - 1

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza investiční pobídky poskytnuté automobilce TPCA
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz