BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza externích efektů na trhu cestovního ruchu - vyvození důvodů pro existenci a veřejné financování České centrály cestovního ruchu"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza externích efektů na trhu cestovního ruchu - vyvození důvodů pro existenci a veřejné financování České centrály cestovního ruchu Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 35 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Ing. Radek Havel, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Cestovní ruch

Abstrakt

Cílem práce je analýza argumentů pro angažovanost státu v marketingové politice cestovního ruchu prostřednictvím státní příspěvkové organizace - České centrály cestovního ruchu. Východiskem je kategorizace služby produkované touto agenturou z hlediska ekonomických klasifikačních kritérií a identifikace externích efektů, které z činnosti organizace a následně z průmyslu cestovního ruchu plynou. Výsledky studie odpovídají na otázku, do jaké míry a zda vůbec je existence a veřejné financování České centrály cestovního ruchu opodstatněné.

Obsah

ÚVOD
1 NEZISKOVÝ SEKTOR JAKO OBLAST PŮSOBENÍ ČCCR
1.1 VLÁDNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE
1.2 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JAKO SUBJEKT VEŘEJNÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU
1.3 ČCCR JAKO STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ANGAŽUJÍCÍ SE V MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU NA STÁTNÍ ÚROVNI
2 PROBLEMATIKA VEŘEJNÉHO STATKU
2.1 OBECNÉ VYVOZENÍ DŮVODŮ PRO ZÁSAHY VLÁDY PROSTŘEDNICTVÍM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DO TRŽNÍHO MECHANISMU
2.2 CHARAKTERISTIKY VEŘEJNÉHO STATKU
2.3 PRODUKT ČCCR JAKO VEŘEJNÝ STATEK
2.3.1 KDO JE BENEFICIENTEM PRODUKTU ČCCR ANEB PLATÍ V PŘÍPADĚ SLUŽBY ČCCR NERIVALITA VE SPOTŘEBĚ?
2.4 CO LZE Z CHARAKTERISTIK STATKU VYVODIT PRO FINANCOVÁNÍ SLUŽBY ČCCR?
3 EXTERNALITY JAKO ARGUMENT PRO EXISTENCI ČCCR?
3.1 EXTERNALITY V CESTOVNÍM RUCHU
3.1.1 KDO PRODUKUJE EXTERNALITY V CESTOVNÍM RUCHU?
3.2 PRAKTICKÁ APLIKACE TEORETICKÝCH ARGUMENTŮ NA ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ
3.3 CO LZE VYVODIT Z ANALÝZY EXTERNALIT PRO FINANCOVÁNÍ ČCCR?
ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza externích efektů na trhu cestovního ruchu - vyvození důvodů pro existenci a veřejné financování České centrály cestovního ruchu
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz