BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza dopravního systému města Trenčín"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza dopravního systému města Trenčín Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 66 stran Jazyk práce: slovenština Autor práce: Ing. Martin Čmarada, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2007

Klíčová slova

Dopravní obslužnost, Fleet management, Integrovaný dopravní systém

Abstrakt

Práce se zaměří na analýzu systému MHD ve městě Trenčín z pohledu manažerského rozhodování v nabídce služeb cestující veřejnosti s ohledem na její poptávku.

Obsah

Úvod
1 Teoretická časť
1.1 Systém, typy a dekompozícia systému
1.1.1 Nadefinovanie pojmu systém, typy systémov
1.1.2 Kompozícia a dekompozícia systému
1.2 Základné systémové vlastnosti
1.3 Manažérske rozhodovanie a jeho metódy
1.3.1 Rozhodovací problém a checklandovská metodika
1.3.2 Metódy manažerského rozhodovania
1.3.2.1 Manažérske rozhodovanie v podmienkach určitosti
1.3.2.2 Manažérske rozhodovanie v podmienkach rizika
1.3.2.3 Manažérske rozhodovanie za neurčitosti
1.4 Základy teórie sieťových systémov
2 Popisná časť
2.1 Popis mesta, jeho polohy a obyvateľstva
2.2 Popis súčasného stavu ponuky mestskej hromadnej dopravy
3 Analytická časť
3.1 Analýza dopytu po prepravných výkonoch
3.1.1 Analýza rozhodovania racionálne uvažujúceho obyvateľa
3.1.2 Priestorová analýza obyvateľstva mesta
3.1.3 Analýza nerovnomerného zaťaženia vybraných úsekov
3.1.4 Štatistická analýza dopytu po doprave
3.2 Analýza ponuky dopravných výkonov v meste
3.2.1 Zhodnotenie funkcií mestských častí
3.2.2 Analýza ponuky dopravy pre mestské zóny
3.2.3 Analýza konkurencie
3.2.4 Analýza ponuky na základe dopravnej teórie
3.3 Zabezpečenie verejnej dopravy v meste
3.3.1 Cenová politika dopravcu a jej analýza
3.3.2 Analýza organizácie a riadenia ľudských zdrojov u SAD Trenčín, a. s.
3.3.3 Manažment aktív a nákladov u SAD Trenčín, a. s. a ich analýza
3.4 Manažérsky rozhodovací problém – návrh optimalizácie
Záver
Zoznam obrázkov, tabuliek a grafov
Referencie
Príloha

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Hodnocení práce

  • hodnocení od BAKALÁŘKY.cz:Práce byla oceněna děkanem Fakulty managementu jako Excelentní bakalářská práce.
  • hodnocení od vedoucího práce:1 - Výborně. Práce je komplexní, zahrnuje nejenom matematické metody, ale analyzuje dopravní systém i z hlediska podnikové ekonomiky, managementu, řízení lidských zdrojů atd. Závěrečným výstupem práce je návrh projektu pro vytvoření integrovaného dopravního systému.

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza dopravního systému města Trenčín
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz