BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Analýza cestovního pojištění"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Analýza cestovního pojištění Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 40 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Bc. Barbora Vernerova, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Cestovní pojištění, Pojišťovací systémy, Pojišťovny

Abstrakt

Tématem této bakalářské práce je analýza cestovního pojištění v České republice. Cílem této práce je zanalyzovat současné pojistné systémy v ČR, jejich členění, způsoby sjednávání cestovního pojištění, práva a povinnosti obou stran v cestovním pojištění, dále se zde zabývám vybranými pojišťovnami a jejich službami, které nabízejí klientům v rámci cestovního pojištění. Zásadní důraz v práci kladu na oblast změn v cestovním pojištění po vstupu České republiky do Evropské unie. První část práce je zaměřena na teoretickou oblast dané problematiky, ve druhé části se na základě porovnání pojišťoven při sjednání pojištění pro konkrétního zákazníka zaměřuji na praktické otázky a problémy cestovního pojištění.

Obsah

1. Úvod
2. Pojišťovací systémy
2.1. Definice pojištění
2.2. Systémy pojištění v ČR
2.3. Členění soukromého pojištění
2.3.1. Životní
2.3.2. Neživotní
2.4. Předepsané pojistné na ŽP a NŽP
2.5. Cestovní pojištění
2.6. Členění cestovního pojištění
2.7. Způsoby sjednání cestovního pojištění
2.8. Důvody sjednávání cestovního pojištění
3. Smluvní formality cestovního pojištění
3.1. Vznik a trvání pojištění
3.2. Zánik pojištění
3.3. Územní platnost pojištění
3.4. Doba sjednání pojištění
3.5. Práva a povinnosti pojistitele
3.6. Práva a povinnosti pojistníka
3.7. Pojistné
3.8. Asistenční služba
3.9. Pojistné plnění
3.10. Výluky z pojištění
3.11. Způsoby pojistného plnění
4. Doplňková připojištění
5. Způsoby sjednávání cestovního pojištění
5.1. Sjednání cestovního pojištění přes zdravotní pojišťovnu
5.2. Pracovní cesty
5.3. Dlouhodobé pojištění
6. Pojištění cestovních kanceláří
7. Význam cestovního pojištění po vstupu do EU19
7.1. Soukromé cestovní pojištění po vstupu do EU15
8. Shrnutí teoretické části
9. Charakteristika vybrané pojišťovny
9.1. Česká pojišťovna
9.1.1. Typy pojištění České pojišťovny
9.1.2. Výše pojistného České pojišťovny
9.1.3. Limity pojistného plnění u České pojišťovny
9.1.4. Výpočet pojistného pro klienta
9.2. Generali
9.2.1. Typy pojištění pojišťovny Generali
9.2.2. Výše pojistného Generali
9.2.3. Limity pojistného plnění Generali
9.2.4. Výpočet pojištění pro klienta
9.3. Allianz
9.3.1. Typy pojištění pojišťovny Allianz
9.3.2. Výše pojistného Allianz
9.3.3. Limity pojistného plnění Allianz
9.3.4. Výpočet pojistného pro klienta
9.4. Kooperativa
9.4.1. Typy pojištění pojišťovny Kooperativa
9.4.2. Výše pojistného pojišťovna Kooperativa
9.4.3. Limity pojistného plnění pojišťovny Kooperativa
9.4.4. Výpočet pojistného pro klienta
9.5. Evropská cestovní pojišťovna
9.5.1. Typy pojištění Evropská cestovní pojišťovna
9.5.2. Výše pojistného Evropská cestovní pojišťovna
9.5.3. Limity pojistného plnění Evropská cestovní pojišťovna
9.5.4. Výpočet pojistného pro klienta
10. Shrnutí ceny pojištění pro fiktivního klienta
11. Závěr

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Analýza cestovního pojištění
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz