BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Alternativní technologie užité v energetickém průmyslu po vyčerpání zásob ropy a zemního plynu ve světě - Se zaměřením na výrobu elektrické energie"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Alternativní technologie užité v energetickém průmyslu po vyčerpání zásob ropy a zemního plynu ve světě - Se zaměřením na výrobu elektrické energie Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 41 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Vladimír Dutka, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora]

Klíčová slova

Alternativní zdroje elektrické energie, Energetická politika, Geotermální energie, Jaderná energie

Abstrakt

Téma této bakalářské práce zní „Alternativní technologie užité v energetickém průmyslu po vyčerpání zásob ropy a zemního plynu ve světě, se zaměřením na výrobu elektrické energie“. Na výrobu elektrické energie jsem se rozhodl zaměřit vzhledem k rozsáhlosti problematiky energetického průmyslu a důležitosti tohoto odvětví. Úkolem, který jsem si v této práci vytyčil je odpovědět na otázku, jakým způsobem bude možné nahradit ropu a zemní plyn, jakožto zdroje elektrické energie a podat tyto informace ve formě, ve které stručně vysvětlím technickou stránku alternativních metod získávání energie, ale i možnosti reálného využití těchto technologií. Charakteristickým rysem této práce je promítání současných znalostí a předpokladů do budoucnosti, z čehož bude vyplývat nejednoznačnost závěrů, případně několik možných scénářů budoucího vývoje. Tato práce neřekne, jak bude vypadat budoucnost, ale popíše, jaké možnosti bude lidstvo mít, aby se vypořádalo z nedostatkem tak zásadní komodity, jakou je ropa nebo zemní plyn..

Obsah

Seznam zkratek
Úvod
1. Úvod do problematiky
1.1. Co je to ROPA a lze ji zcela nahradit?
1.2. Co je to ZEMNÍ PLYN a lze ho zcela nahradit?
1.3. Kdy vlastně dojde ropa?
1.3.1. Peak Oil a Hubbertova křivka
2. Alternativní technologie výroby elektrické energie
2.1. Jaderné elektrárny
2.1.1. Technický popis
2.1.2. Ekologický rozměr
2.1.3. Ekonomický rozměr
2.1.4. Možný vývoj do budoucna
2.2. Vodní elektrárny
2.2.1. Technický popis
2.2.2. Tři soutěsky
2.2.3. Ekologický rozměr
2.2.4. Ekonomický rozměr
2.2.5. Možný vývoj do budoucna
2.3. Větrné elektrárny
2.3.1. Technický popis
2.3.2. Ekologický rozměr
2.3.3. Ekonomický rozměr
2.3.4. Možný vývoj do budoucna
2.4. Solární elektrárny
2.4.1. Fotovoltaické články
2.4.2. Termální solární elektrárny
2.4.3. Ekologický rozměr
2.4.4. Ekonomický rozměr
2.4.5. Možný vývoj do budoucna
2.5. Využívání biomasy
2.5.1. Přímé spalování biomasy
2.5.2. Biopaliva
2.5.3. Ekologický rozměr
2.5.4. Ekonomický rozměr
2.5.5. Možný vývoj do budoucna
2.6. Geotermální elektrárny
2.6.1. Ekologický rozměr
2.6.2. Ekonomický rozměr
2.6.3. Možný vývoj do budoucna
3. Budoucnost elektrické energie
3.1. Potenciál obnovitelných zdrojů
3.2. Vývoj do roku 2030 – World Energy Outlook 2004
3.3. Po vyčerpání zásob ropy a zemního plynu
Závěr
Seznam literatury

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Alternativní technologie užité v energetickém průmyslu po vyčerpání zásob ropy a zemního plynu ve světě - Se zaměřením na výrobu elektrické energie
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz