BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Bakalářská práce "Akciové opce"

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Základní informace

Název práce: Akciové opce Typ práce: bakalářská práce Rozsah práce: 34 stran Jazyk práce: Čeština Autor práce: Lukáš Jezbera, absolvent vysoké školy [kontaktovat autora] Datum odevzdání (obhajoby): 2008

Klíčová slova

Finanční deriváty

Abstrakt

Tato práce podává čtenáři obraz o investičním instrumentu patřícího do skupiny finančních a komoditních derivátů- akciových opcích. Nejprve čtenáři poskytuje informační základnu finančních a komoditních derivátů, jejich nejdůležitější pojmy a principy. Dále práce vyzdvihuje akciové opce, jejich vlastnosti a praktické využití. Bakalářská práce by měla přiblížit toto téma z různých úhlů pohledu, stejně tak by měla shrnout a zformulovat fundamentální principy akciových opcí, což je doloženo jednak matematickými vzorci, tak i empirickým výzkumem, který popisuje hypotézu put call parity.opcí.

Obsah

ÚVOD
1. FINANČNÍ DERIVÁTY
1.1 Účastníci trhu
1.2 Maržové obchodování
1.3 Regulace
1.4 Hrozby, výzvy a trendy derivátových obchodů
2. AKCIOVÉ OPCE
2.1 Charakteristika opčních kontraktů
1.1.1 Historie opčních obchodů
2.2 Nákupní a prodejní opce
2.3 Americká a evropská opce, doba expirace
2.4 Vypořádání opcí
2.5 Zdanění opcí
2.6 Praktické využití opcí
2.7 Warranty
2.8 Hraniční vlastnosti opcí
2.8.1 Horní mez
2.8.2 Spodní mez
2.9 Put call parita
2.9.1 Úvod, definice, odvození
2.9.2 Empirický výzkum
3. OBCHODNÍ STRATEGIE S VYUŽITÍM OPČNÍCH KONTRAKTŮ
3.1 Dělení strategií
3.2 Spready
3.2.1 Bull spread
3.2.2 Bullish Zero-cost collar
3.2.3 Long Straddle
3.2.4 Butterfly spread
3.2.5 Long Iron Condor
ZÁVĚR
PŘÍLOHY
LITERATURA

Stažení práce

>> STÁHNOUT PRÁCI <<

Nejnověji vložené práce

 

Kontakt na autora práce

Prostřednictvím následujícího formuláře je možné kontaktovat autora této práce.


Adresát:autor práce Akciové opce
Vaše emailová adresa:
Text zprávy:
Ověření: doplňte slovo na BAKALARKY

© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz